Handelsföreningens hemsida är under omarbetning.

Vi är snart tillbaka men hänvisar tillsvidare till vår facebook:
https://www.facebook.com/handelisolvesborg/
för senaste nytt.